Slå av Bluetooth teknologi

  1. Hold nede UP.
  2. Velg Innstillinger > Bluetooth > Status > Av for å slå av Bluetooth trådløs teknologi på quatix 3 enheten.

    Se i brukerveiledningen for mobilenheten hvis du vil vite hvordan du slår av trådløs Bluetooth teknologi på mobilenheten.