Merknader om varemerker

Garmin, Garmin-logoen, ANT‍+, Auto Lap, Auto Pause, quatix, TracBack, VIRB og Virtual Partner er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper som er registrert i USA og andre land. Connect IQ, Garmin Connect, Garmin Express, tempe og Vector er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper. Disse varemerkene kan ikke brukes uten uttrykkelig tillatelse fra Garmin.

Android er et varemerke for Google Inc. Bluetooth navnet og tilknyttede logoer eies av Bluetooth SIG, Inc., og enhver bruk som Garmin gjør av disse, er underlagt lisens. The Cooper Institute, samt alle tilknyttede varemerker tilhører The Cooper Institute. Firstbeat og Analyzed by Firstbeat er registrerte eller ikke-registrerte varemerker for Firstbeat Technologies Ltd. iOS er et registrert varemerke for Cisco Systems, Inc. brukt med lisens fra Apple Inc. Mac er et varemerke for Apple Inc., registrert i USA og andre land. Training Stress Score (TSS), Intensity Factor (IF) og Normalized Power (NP) er varemerker for Peaksware, LLC. Wi‑Fi er et registrert merke for Wi-Fi Alliance Corporation. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA og andre land. Andre varemerker og varenavn tilhører sine respektive eiere.

Produktet er sertifisert i henhold til ANT‍+. Du finner en liste over kompatible produkter og apper på www.thisisant.com/directory.