Slette logg

 1. Hold nede UP.
 2. Velg Historikk > Alternativer.
 3. Velg et alternativ:
  • Velg Slett alle aktiviteter for å slette alle aktiviteter fra loggen.

  • Velg Nullstill totalverdier for å nullstille alle totaler for avstand og tid.

   MERK: Dette sletter ingen lagrede aktiviteter.
 4. Bekreft valget.