Datafelter for

Gj.sn. pedalfr.

Sykling. Gjennomsnittlig pedalfrekvens for gjeldende aktivitet.

Gj.sn. pedalfr.

Løping Gjennomsnittlig pedalfrekvens for gjeldende aktivitet.

Pedalfrekvens

Sykling. Antall omdreininger for krankarmen. Enheten må være koblet til en sensor for pedalfrekvens for at disse dataene skal vises.

Pedalfrekvens

Løping Skritt per minutt (høyre og venstre).

Pedalfr., runde

Sykling. Gjennomsnittlig pedalfrekvens for gjeldende runde.

Pedalfr., runde

Løping Gjennomsnittlig pedalfrekvens for gjeldende runde.

Pedalfr., s.runde

Sykling. Gjennomsnittlig pedalfrekvens for forrige fullførte runde.

Pedalfr., s.runde

Løping Gjennomsnittlig pedalfrekvens for forrige fullførte runde.

Lokalt trykk

Ikke-kalibrert lokalt trykk.

Gj.sn. stigning

Gjennomsnittlig vertikal stigningsavstand siden forrige nullstilling.

Stigning, runde

Vertikal stigningsavstand for gjeldende runde.

Sis. run. stigning

Vertikal stigningsavstand for forrige fullførte runde.

Maks. stigning

Maksimal stigningsgrad i meter per minutt eller fot per minutt siden forrige nullstilling.

Total stigning

Sammenlagt høydeavstand som er besteget siden forrige nullstilling.

Differanse

Gjeldende kraftdifferanse venstre/høyre.

10 s gj.sn. bal.

10 sekunders gjennomsnittlig bevegelse for kraftdifferanse venstre/høyre.

30 s gj.sn. bal.

30 sekunders gjennomsnittlig bevegelse for kraftdifferanse venstre/høyre.

3 s gj.sn. bal.

Tre sekunders gjennomsnittlig bevegelse for kraftdifferanse venstre/høyre.

Gj.sn. diff.

Gjennomsnittlig kraftdifferanse venstre/høyre for gjeldende aktivitet.

Diff. runde

Gjennomsnittlig kraftdifferanse venstre/høyre for gjeldende runde.

Barometertrykk

Kalibrert gjeldende trykk.

Peiling

Retningen fra gjeldende posisjon til en destinasjon. Denne siden vises bare når du navigerer.

Ytelsesforhold

Ytelseskondisjonsverdi er en sanntidsvurdering av prestasjonsevnen din.

Kalorier

Totalt antall kalorier som er forbrent.

Kompassretning

Retningen du beveger deg i, basert på kompasset.

Løype

Retningen fra startposisjonen til en destinasjon. Kursen kan vises som en planlagt eller angitt rute. Denne siden vises bare når du navigerer.

Gjennomsn. fall

Gjennomsnittlig vertikal fallavstand siden forrige nullstilling.

Runde, fall

Vertikal fallavstand for gjeldende runde.

Siste runde, fall

Vertikal fallavstand for forrige fullførte runde.

Maksimalt fall

Maksimal nedstigning i meter per minutt eller fot per minutt siden forrige nullstilling.

Totalt fall

Sammenlagt fallavstand som er nedsteget siden forrige nullstilling.

Distanse

Avstanden som er tilbakelagt under gjeldende spor eller aktivitet.

Strek. for interv.

Avstand som er tilbakelagt under gjeldende intervall.

Rundedistanse

Avstanden som er tilbakelagt under gjeldende runde.

Avst. s. interv.

Avstand som er tilbakelagt under forrige fullførte intervall.

Siste rundeav.

Avstanden som er tilbakelagt under forrige fullførte runde.

Nautisk distanse

Tilbakelagt avstand i nautiske mil eller nautiske fot.

Dist., gjenværen.

Gjenværende avstand til endelig destinasjon. Denne siden vises bare når du navigerer.

Avstand til neste

Gjenværende avstand til neste veipunkt på ruten. Denne siden vises bare når du navigerer.

Høyde

Høyde over eller under havet for den gjeldende posisjonen.

Maksimal høyde

Den høyeste høyden som er nådd siden forrige nullstilling.

Minimum høyde

Den laveste høyden som er nådd siden forrige nullstilling.

Destinasjon

Siste punkt på ruten til destinasjonen. Denne siden vises bare når du navigerer.

ETA

Beregnet tidspunkt for ankomst til bestemmelsesstedet (justert etter lokalt klokkeslett ved bestemmelsesstedet). Denne siden vises bare når du navigerer.

ETA ved neste

Beregnet tidspunkt for ankomst til neste veipunkt på ruten (justert etter lokalt klokkeslett ved veipunktet). Denne siden vises bare når du navigerer.

B T P V

Beregnet tid som gjenstår før ankomst til endelig destinasjon. Denne siden vises bare når du navigerer.

Glidetall

Forholdet mellom tilbakelagt horisontal avstand og endringen i vertikal avstand.

Glidetall - dest.

Høydeendringen som kreves for nedstigning fra gjeldende posisjon til destinasjonens høyde. Denne siden vises bare når du navigerer.

GPS-høyde

Høyden for gjeldende posisjon med GPS.

GPS-retning

Retningen du beveger deg i, basert på GPS.

Helling

Beregningen av stigning (høyde) for løp (avstand). Hvis du for eksempel beveger deg 3 m (10 fot) for hver 60 m (200 fot) du klatrer, er hellingen 5 %.

Bakkekontakt

Tiden hvert skritt berører bakken mens du løper, målt i millisekunder. Tid med bakkekontakt beregnes ikke mens du går.

Gj.snittlig TMB

Gjennomsnittlig tid med bakkekontakt for gjeldende aktivitet.

Runde – bakke

Gjennomsnittlig tid med bakkekontakt for gjeldende runde.

Balanse for TMB

Balanse for tid med bakkekontakt mellom venstre og høyre mens du løper.

Gj. TMB-balanse

Gjennomsnittlig tid med bakkekontakt for gjeldende økt.

TMB-bal., runde

Gjennomsnittlig balanse for tid med bakkekontakt for gjeldende runde.

Retning

Retningen du beveger deg i.

Puls

Puls angitt i slag per minutt (bpm). Enheten må være koblet til en kompatibel pulsmåler.

%pulsreserve

Prosent av pulsreserve (maksimal puls minus hvilepuls).

Puls %maks.

Prosent av maksimal puls.

Gj.snittlig puls

Gjennomsnittlig puls for gjeldende aktivitet.

Gj.sn. %pulsr.

Snittprosent av pulsreserve (maksimal puls minus hvilepuls) for gjeldende aktivitet.

Gjsn. puls %m.

Snittprosent av maksimal puls for gjeldende aktivitet.

Int., gj.sn. puls

Gjennomsnittlig puls for gjeldende svømmeintervall.

Int., gj.sn.% PR

Snittprosent av pulsreserve (makspuls minus hvilepuls) for gjeldende svømmeintervall.

Int. gj.sn. %maks

Snittprosent av makspuls for gjeldende svømmeintervall.

Int., makspuls

Makspuls for gjeldende svømmeintervall.

Int., maks. % PR

Maksimal prosentandel av pulsreserve (makspuls minus hvilepuls) for gjeldende svømmeintervall.

% makspuls int.

Maksimal prosentandel av makspuls for gjeldende svømmeintervall.

Puls, runde

Gjennomsnittlig puls for gjeldende runde.

%pulsres. run

Snittprosent av pulsreserve (maksimal puls minus hvilepuls) for gjeldende runde.

Puls %maks r

Snittprosent av maksimal puls for gjeldende runde.

Puls siste runde

Gjennomsnittlig puls for forrige fullførte runde.

Pulssone

Gjeldende pulsområde (1 til 5). Standardsonene er basert på brukerprofilen og maksimal puls (220 minus alderen din).

Runder

Antall runder som er fullført for gjeldende aktivitet.

Lengder

Antall bassenglengder som er fullført under gjeldende aktivitet.

Intervallengder

Antall bassenglengder som er fullført under gjeldende aktivitet.

Destinasjon Pos.

Posisjonen til endelig destinasjon.

Leng.gr./bred.gr.

Gjeldende posisjon i breddegrad og lengdegrad uavhengig av valgt innstilling for posisjonsformat.

Posisjon

Gjeldende posisjon med valgt innstilling for posisjonsformat.

Neste veipunkt

Neste punkt på ruten. Denne siden vises bare når du navigerer.

Ute av kurs

Avstand til høyre eller venstre som du har avveket fra den opprinnelige reiseruten. Denne siden vises bare når du navigerer.

Tempo 500 m

Gjeldende svømmetempo per 500 meter.

Gj. tempo 500 m

Det gjennomsnittlige svømmetempoet per 500 meter for den gjeldende aktiviteten.

Run.t. 500 m

Det gjennomsnittlige svømmetempoet per 500 meter for den gjeldende runden.

S. run.t. 500 m

Det gjennomsnittlige svømmetempoet per 500 meter for den siste runden.

Gj.snittlig tempo

Gjennomsnittlig tempo for gjeldende aktivitet.

Tempo

Gjeldende tempo.

Tempo, intervall

Gjennomsnittlig tempo for gjeldende intervall.

Tempo, runde

Gjennomsnittlig tempo for gjeldende runde.

Tempo, siste int.

Gjennomsnittlig tempo for forrige fullførte intervall.

Tempo, runde

Gjennomsnittlig tempo for forrige fullførte runde.

Tempo, s. lengde

Gjennomsnittlig tempo for forrige fullførte bassenglengde.

Pedaljevnhet

Målingen for hvor jevnt en person tråkker på pedalene for hvert pedaltråkk.

Kraft

Gjeldende kraftforbruk i watt.

%FTP

Gjeldende kraftforbruk som en prosentandel av FTP (Functional Threshold Power).

10 s gj.sn. kraft

10 sekunders snittfart for kraftforbruk.

30 s gj.sn. kraft

30 sekunders snittfart for kraftforbruk.

3 s gj.sn. kraft

3 sekunders snittfart for kraftforbruk.

Gj.snittlig kraft

Gjennomsnittlig kraftforbruk for gjeldende aktivitet.

Intensity Factor

Intensity Factor for gjeldende aktivitet.

Kraft, runde

Gjennomsnittlig kraftforbruk for gjeldende runde.

Kraft, s. runde

Gjennomsnittlig kraftforbruk for siste fullførte runde.

Maksimal kraft

Høyeste kraftforbruk for gjeldende aktivitet.

Makskraft runde

Høyeste kraftforbruk for gjeldende runde.

NP

Normalized Power for gjeldende aktivitet.

NP, runde

Gjennomsnittlig Normalized Power for gjeldende runde.

NP, siste runde

Gjennomsnittlig Normalized Power for siste fullførte runde.

Kraft ift. vekt

Gjeldende kraftforbruk i watt per kilo.

TSS

Training Stress Score for gjeldende aktivitet.

Kraftsone

Gjeldende område for kraftforbruk (1 til 7) basert på FTP eller egendefinerte innstillinger.

Gjenta på

Tidtaker for siste intervall pluss gjeldende hvilepause (bassengsvømming).

Hviletid

Tidtaker for gjeldende hvilepause (bassengsvømming).

Hastighet

Gjeldende reisegrad.

Gj.sn. hast.

Gjennomsnittlig hastighet for gjeldende aktivitet.

Rundehastighet

Gjennomsnittlig hastighet for gjeldende runde.

Siste rundehast.

Gjennomsnittlig hastighet for forrige fullførte runde.

Maks. hastighet

Høyeste hastighet for gjeldende aktivitet.

N. hastighet

Gjeldende hastighet i knop.

Skritt

Antall trinn som er registrert av fotsensoren.

Gj.sn. avst. tak

Gjennomsnittlig avstand tilbakelagt per tak under gjeldende aktivitet.

Int.avst. tak

Gjennomsnittlig avstand tilbakelagt per tak under gjeldende intervall.

Run int.avst. tak

Gjennomsnittlig avstand tilbakelagt per tak under siste fullførte intervall.

Avstand per tak

Tilbakelagt avstand per tak.

Tak

Totalt antall tak for gjeldende aktivitet.

Intervall, tak

Totalt antall tak for gjeldende intervall.

Tak, siste interv.

Totalt antall tak for siste fullførte intervall.

Tak, siste lengde

Antall tak for siste fullførte bassenglengde.

Gj.sn. tak/lengde

Gjennomsnittlig antall tak per lengde under gjeldende aktivitet.

Int. tak/lengde

Gjennomsnittlig antall tak per lengde under gjeldende intervall.

Tempo for tak

Antall tak per minutt (tpm).

Gj. tempo for tak

Gjennomsnittlig antall tak per minutt (tpm) under gjeldende aktivitet.

Intervall, tempo

Gjennomsnittlig antall tak per minutt (tpm) under gjeldende intervall.

T. tak, s. interv.

Gjennomsnittlig antall tak per minutt (tpm) under siste fullførte intervall.

Tempo, tak, s. l.

Gjennomsnittlig antall tak per minutt (tpm) under siste fullførte bassenglengde.

INT. TYPE TAK

Gjeldende type tak for intervall.

Type tak s. int.

Type tak som ble brukt under siste fullførte intervall.

Type tak, s. l.

Type tak som ble brukt under siste fullførte bassenglengde.

Gj.sn. SWOLF

Gjennomsnittlig Swolf-poeng for gjeldende aktivitet. Swolf-poeng er summen av tiden for én lengde pluss antall tak for lengden (Svømmeterminologi). For svømming i åpent vann brukes 25 meter til å beregne Swolf-poeng.

SWOLF, s. lengde

Swolf-poeng for siste fullførte bassenglengde.

Intervall SWOLF

Gjennomsnittlig Swolf-poeng for gjeldende intervall.

Siste int. SWOLF

Gjennomsnittlig Swolf-poeng for siste fullførte intervall.

Soloppgang

Tidspunktet for soloppgang basert på gjeldende GPS-posisjon.

Solnedgang

Tidspunktet for solnedgang basert på gjeldende GPS-posisjon.

Temperatur

Temperaturen i luften. Kroppstemperaturen påvirker temperatursensoren.

Maks. for 24 t

Den høyeste temperaturen som er registrert de siste 24 timene.

Min. for 24 timer

Den laveste temperaturen som er registrert de siste 24 timene.

Gj.sn. rundetid

Gjennomsnittlig rundetid for gjeldende aktivitet.

Medgått tid

Sammenlagt tid som er registrert. Hvis du for eksempel starter tidtakeren og løper i 10 minutter, stopper tidtakeren i 5 minutter og deretter starter tidtakeren og løper i 20 minutter, har det gått 35 minutter.

Tid, intervall

Stoppeklokketid for gjeldende intervall.

Rundetid

Stoppeklokketiden for gjeldende runde.

Tid, siste interv.

Stoppeklokketid for forrige fullførte intervall.

Rundetid, siste

Stoppeklokketiden for forrige fullførte runde.

Skrittlengde

Skrittlengde er lengden mellom føttene fra den ene foten treffer bakken til neste fot treffer bakken, målt i meter.

Gj.sn. skrittleng.

Gjennomsnittlig skrittlengde for gjeldende økt.

Skr.lngd/runde

Gjennomsnittlig skrittlengde for gjeldende runde.

Tid i sone

Tilbakelagt tid i hver sone for puls eller kraft.

Klokkeslett

Klokkeslett basert på gjeldende posisjon og tidsinnstillinger (format, tidssone, sommertid).

Tid til neste

Beregnet tid som gjenstår før ankomst til neste veipunkt på ruten. Denne siden vises bare når du navigerer.

Tidtaker

Gjeldende tid for nedtellingstidtakeren.

Effektivitet for dreiningsmoment

Målingen for hvor effektivt du trår.

Training Effect

Gjeldende påvirkning (1,0 til 5,0) på kondisjonen din.

VMG

Hastigheten du nærmer deg en destinasjon langs en rute med. Denne siden vises bare når du navigerer.

Vert.avstand

Stigningsavstanden mellom gjeldende posisjon og endelig destinasjon. Denne siden vises bare når du navigerer.

Vertikal osc.

Graden av spenst eller sprett i løpsbevegelsen. Vertikal bevegelse for torso, målt i centimeter for hvert skritt.

Gjsn. vert. osc.

Gjennomsnittlig vertikal oscillasjon for gjeldende aktivitet.

Runde – v. osc.

Gjennomsnittlig vertikal oscillasjon for gjeldende runde.

Vertikalt forholdstall

Forholdet mellom vertikal oscillasjon og skrittlengde.

Gj.sn. vert.

Gjennomsnittlig forhold mellom vertikal oscillasjon og skrittlengde for gjeldende økt.

Vert.f.h.t., runde

Gjennomsnittlig forhold mellom vertikal oscillasjon og skrittlengde for gjeldende runde.

V. hastighet

Oppstigning eller nedstigning over tid.

V. hastighet

Oppstigning eller nedstigning til en forhåndsbestemt høyde. Denne siden vises bare når du navigerer.

Arbeid

Samlet utført arbeid (kraftforbruk) i kilojoule.