Avbryte et treningsmål

  1. Hold nede UP under en aktivitet.
  2. Velg Trening > Avbryt mål > Ja.