Informacije o bateriji

Stvarno trajanje baterije ovisi o omogućenim funkcijama vašeg uređaja kao što su praćenje aktivnosti, obavijesti s pametnog telefona, GPS, ugrađeni senzori i povezani ANT‍+ senzori.

Trajanje baterije

Način rada

Do 20 h

Normalni GPS način rada

Do 50 h

UltraTrac GPS način rada s intervalom provjeravanja od dvije minute

Do 6 tjedana

Način rada sata