Uređivanje spremljenih lokacija

Spremljenu lokaciju možete izbrisati ili urediti njezin naziv, nadmorsku visinu i podatke o položaju.

  1. Držite UP.
  2. Odaberite Navigacija > Spremljene lokacije.
  3. Odaberite spremljenu lokaciju.
  4. Odaberite opciju uređivanja lokacije.