Odmaranje tijekom plivanja u bazenu

Zadani zaslon odmora prikazuje dva mjerača vremena odmora. Prikazuje i vrijeme i udaljenost za posljednji dovršeni interval.

NAPOMENA: Podaci o plivanju ne bilježe se za vrijeme odmora.
  1. Za vrijeme plivanja odaberite LAP kako biste započeli odmor.

    Pozadina zaslona postaje crna, slova bijela i pojavljuje se zaslon odmora.

  2. Za vrijeme odmora odaberite UP ili DOWN za prikaz drugih zaslona s podacima (nije obavezno).
  3. Odaberite LAP i nastavite plivati.
  4. Ponovite za dodatne intervale odmora.