Odlazak u ribolov

Možete bilježiti podatke o broju riba ulovljenih u toku dana, odbrojavati vrijeme natjecanja ili postaviti mjerač intervala kako biste mogli pratiti svoj ribički tempo.

  1. Na satu odaberite START.
  2. Odaberite Ribolov.
  3. Odaberite opciju:
    • Za odbrojavanje preostalog vremena natjecanja odaberite Postavljanje mjerača vremena.

    • Za brojanje riba ulovljenih u toku dana odaberite Počni s ribolovom i odaberite START za povećavanje ili BACK za smanjivanje broja ulovljenih riba.