Uključivanje i isključivanje upozorenja o povezivanju za Bluetooth

quatix 3 možete podesiti da vas upozori kada se upareni pametni telefon putem Bluetooth bežične tehnologije povezuje ili prekida vezu.

NAPOMENA: Upozorenja o povezivanju za Bluetooth zadano su isključena.
  1. Držite UP.
  2. Odaberite Postavke > Bluetooth > Upozorenja.