Praćenje vježbanja na internetu

Prije preuzimanja vježbanja s usluge Garmin Connect morate imati Garmin Connect račun (Garmin Connect).‍

  1. Uređaj priključite na računalo.
  2. Idite na www.garminconnect.com.
  3. Stvorite i spremite novo vježbanje.‍
  4. Odaberite Pošalji na uređaj i slijedite upute na zaslonu.‍
  5. Isključite uređaj.