Prilagođavanje funkcija karte

  1. Držite UP.
  2. Odaberite Postavke > Navigacija > Zasloni s podacima.
  3. Odaberite opciju:
    • Za uključivanje i isključivanje karte odaberite Karta.

    • Odaberite Navođenje za uključivanje ili isključivanje stranice vodiča na kojoj se prikazuje smjer kompasa ili koji će se slijediti za vrijeme navigacije.

    • Odaberite zaslon koji želite dodati, ukloniti ili prilagoditi.