Postavljanje indikatora smjera

Možete postaviti indikator smjera koji će se za vrijeme navigacije prikazivati na stranicama s podacima. Indikator pokazuje na ciljani smjer kretanja.

  1. Držite UP.
  2. Odaberite Postavke > Navigacija > Heading Bug.