Navigacija do početne točke

Možete navigirati natrag do početne točke trase ili aktivnosti uz put kojim ste prošli. Ova je značajka dostupna samo za aktivnosti koje koriste GPS.

Tijekom aktivnosti odaberite STOP > TracBack.

Na karti se prikazuju vaša trenutačna lokacija glyph icon i trasa koju treba slijediti glyph icon.