Postavke barometra

Držite UP i odaberite Postavke > Senzori > Barometar.

Plotanje

Postavlja vremensku skalu karte u miniaplikaciji barometra.

Upoz. na oluju

Postavlja razinu promjene barometarskog tlaka koja uključuje upozorenje na oluju.