Stvaranje prilagođene aktivnosti

 1. Držite UP.
 2. Odaberite Postavke > Aplikacije > Dodaj novo.
 3. Odaberite vrstu aktivnosti.
  NAPOMENA: Ako stvarate prilagođenu multisport aktivnost, sustav će tražiti da odaberete dvije ili više aktivnosti i uključite prijelaze.
 4. Po potrebi odaberite boju za isticanje.
 5. Po potrebi odaberite ikonu.
 6. Odaberite naziv ili unesite prilagođeno ime.

  Duplicirani nazivi aktivnosti sadrže broj, npr. Triatlon(2).

 7. Odaberite opciju:
  • Odaberite Koristi zadano za stvaranje prilagođene aktivnosti na temelju zadanih postavki sustava.

  • Odaberite postojeću aktivnost kako biste stvorili prilagođenu aktivnost na temelju spremljene aktivnosti.

 8. Po potrebi odaberite GPS način rada.
 9. Odaberite opciju:
  • Odaberite Gotovo za spremanje i korištenje prilagođene aktivnosti.

  • Odaberite Uredi postavke za prilagođavanje posebnih postavki aktivnosti.