Zaustavljanje aktivnosti

NAPOMENA: Nisu sve opcije dostupne za sve aktivnosti.
 1. Odaberite STOP.

  Ako aktivnost ne spremite ručno nakon što ste je zaustavili, uređaj će je automatski spremiti nakon 25 minuta.

 2. Odaberite opciju:
  • Za nastavak aktivnosti odaberite Nastavi.

  • Za spremanje aktivnosti i vraćanje u način rada sata, odaberite Spremi.

  • Za odbacivanje aktivnosti i vraćanje u način rada sata, odaberite Odbaci.

  • Za praćenje traga natrag do početne točke aktivnosti odaberite TracBack.

  • Za zaustavljanje aktivnosti i kasniji nastavak odaberite Nastavi kasnije.