Pomicanje i zumiranje na karti

  1. Za prikaz karte tijekom navigacije odaberite UP ili DOWN.
  2. Držite UP.
  3. Odaberite Pomicanje/zumiranje.
  4. Odaberite opciju:
    • Za prebacivanje između opcija za pomicanje gore i dolje, ulijevo i udesno ili za zumiranje odaberite START.

    • Za pomicanje i zumiranje na karti odaberite UP i DOWN.

    • Za odustajanje odaberite BACK.