Kalibracija barometarskog visinomjera

Vaš je uređaj već kalibriran u tvornici, a uređaj po zadanim postavkama koristi automatsku kalibraciju na početnoj GPS točki. Barometarski visinomjer možete ručno kalibrirati ako znate točnu nadmorsku visinu ili točan tlak na razini mora.

  1. Držite UP.
  2. Odaberite Postavke > Senzori > Visinomjer.
  3. Odaberite opciju:
    • Za automatsku kalibraciju od početne točke GPS položaja odaberite Autom.kalibr. > Uključeno.

    • Za unos poznate nadmorske visine odaberite Kalibriraj.