Označavanje lokacije kao točke

  1. Na satu odaberite START.
  2. Odaberite Sidro.
  3. Odaberite opciju:
    • Odaberite Spusti sidro kako biste lokaciju označili kao točku.

    • Odaberite Postavljanje kako biste podesili postavke sidra.