Spremanje vaše lokacije

Svoju trenutnu lokaciju možete spremiti i kasnije do nje navigirati.

  1. Držite UP.
  2. Odaberite Spremi lokaciju.
  3. Slijedite upute na zaslonu.