Korištenje usluge Garmin Connect na računalu

Ako svoj quatix 3 uređaj niste uparili s pametnim telefonom, sve svoje podatke o aktivnostima možete prenijeti na svoj Garmin Connect račun pomoću računala.

  1. Povežite uređaj s računalom pomoću USB kabela.
  2. Posjetite adresu www.garminconnect.com/start.
  3. Slijedite upute na zaslonu.