Praćenje rezultata

  1. Na zaslonu s podacima o rupi odaberite START > Započ.biljež.rezul..

    Kada ste na greenu, pojavljuje se kartica s rezultatima.

  2. Odaberite DOWN ili UP za postavljanje rezultata.

    Vaš je ukupni rezultat glyph icon ažuriran.