Preuzimanje Connect IQ funkcija

Prije preuzimanja Connect IQ funkcija iz aplikacije Garmin Connect Mobile morate upariti quatix 3 i pametni telefon.

  1. U postavkama aplikacije Garmin Connect Mobile odaberite Connect IQ trgovina.
  2. Ako je potrebno, odaberite svoj uređaj.
  3. Odaberite Connect IQ funkciju.
  4. Slijedite upute na zaslonu.