Korištenje brojača kilometara

Brojač kilometara automatski snima ukupnu prijeđenu udaljenost i nadmorsku visinu.

  1. Držite UP.
  2. Odaberite Moja statistika > Brojač kilometara.
  3. Odaberite opciju za prikaz ukupnih vrijednosti izmjerenih pomoću brojača kilometara.
  4. Po potrebi odaberite ukupnu vrijednost i zatim odaberite Da kako bi se brojač kilometara ponovo postavio na nulu.