Postupanje s uređajem

OBAVIJEST! Uređaj nemojte čistiti oštrim predmetima.
OBAVIJEST! Izbjegavajte kemijska sredstva za čišćenje, otapala i sredstva za tjeranje kukaca koja mogu oštetiti plastične komponente i površine.
OBAVIJEST! Temeljito isperite uređaj slatkom vodom nakon izlaganja kloru, slanoj vodi, sredstvima za zaštitu od sunca, kozmetičkim proizvodima, alkoholu ili drugim snažnim kemikalijama. Dugotrajna izloženost tim tvarima može oštetiti kućište.
OBAVIJEST! Nemojte pritiskati tipke ispod vode.
OBAVIJEST! Izbjegavajte snažne udarce i grubo rukovanje jer to može skratiti vijek trajanja proizvoda.
OBAVIJEST! Ne skladištite uređaj na mjestima na kojima bi moglo doći do trajne izloženosti ekstremnim temperaturama jer biste time mogli uzrokovati trajnu štetu.