Korištenje brojača kilometara za golf

Pomoću brojača kilometara možete bilježiti vrijeme, udaljenost i broj prijeđenih koraka. Brojač kilometara automatski se pokreće i zaustavlja kada započnete ili završite rundu.

  1. Odaberite START > Brojač kilometara.
  2. Po potrebi odaberite P.post za ponovno postavljanje brojača kilometara na nulu.