Kretanje prema odredištu

Pomoću svog uređaja možete navigirati do odredišta ili slijediti stazu. Kada počnete navigirati, možete odabrati aktivnost koju ćete koristiti na putu do odredišta, na primjer, planinarenje, trčanje ili vožnja bicikla. Ako prilikom početka navigacije već bilježite aktivnost, uređaj će tijekom navigacije nastaviti bilježiti trenutnu aktivnost.

  1. Držite UP.
  2. Odaberite Navigacija.
  3. Odaberite kategoriju.
  4. Za odabir odredišta odgovarajte na upute na zaslonu.
  5. Odaberite Idi na.
  6. Odaberite aktivnost.

    Pojavit će se navigacijski podaci.

  7. Za početak navođenja odaberite START.
  8. Za prikaz dodatnih stranica s podacima odaberite UP ili DOWN (nije obavezno).