Započinjanje veslanja

 1. Uparite ANT‍+ senzor kao što je monitor pulsa (nije obavezno).
 2. Na satu odaberite START.
 3. Odaberite Veslanje.
 4. Prilikom korištenja ANT‍+ senzora pričekajte da se uređaj poveže sa senzorima.
 5. Izađite na otvorenu površinu i pričekajte da uređaj pronađe satelite.
 6. Odaberite START za pokretanje mjerača vremena.

  Povijest se bilježi samo dok je mjerač vremena pokrenut.

 7. Započnite aktivnost.
 8. Za prikaz dodatnih stranica s podacima odaberite UP ili DOWN (nije obavezno).
 9. Nakon dovršetka aktivnosti odaberite STOP > Spremi.