Prilagođavanje izgleda sata

Ako želite aktivirati Connect IQ izgled sata, najprije morate instalirati izgled sata iz trgovine Connect IQ (Connect IQ funkcije).

Možete prilagoditi podatke i prikaz izgleda sata ili aktivirati instalirani Connect IQ izgled sata.

 1. Držite UP.
 2. Odaberite Postavke > Izgled sata > Tip.
 3. Odaberite opciju:
  • Za aktiviranje prethodno učitanog digitalnog izgleda sata odaberite Digitalni.

  • Za aktiviranje prethodno učitanog analognog izgleda sata odaberite Analogni.

  • Za aktiviranje instaliranog Connect IQ izgleda sata odaberite naziv instaliranog izgleda sata.

 4. Ako koristite prethodno učitan izgled sata, odaberite opciju:
  • Za promjenu boje pozadine odaberite Boja pozadine.

  • Za dodavanje ili promjenu boje za isticanje digitalnog izgleda sata odaberite Istaknuta boja.

  • Za promjenu stila znamenki digitalnog izgleda sata odaberite Izgled.

  • Za promjenu stila kazaljki analognog izgleda sata odaberite Kazaljke.

  • Za promjenu stila brojeva analognog izgleda sata odaberite Pozadina.

  • Za promjenu podataka koji se pojavljuju na izgledu sata odaberite Dodatni podaci.

 5. Odaberite UP ili DOWN za prikaz opcija izgleda sata.
 6. Odaberite START za spremanje odabira.