Savjeti za čudne podatke o pulsu

Ako su podaci o pulsu čudni ili ih nema, isprobajte ove savjete.

  • Ponovno navlažite elektrode i kontaktne umetke (ako je moguće).
  • Pritegnite traku oko prsa.
  • Zagrijavajte se 5 do 10 minuta.
  • Pridržavajte se uputa o održavanju (Održavanje monitora pulsa).
  • Nosite pamučnu majicu ili obje strane trake dobro namočite.

    Sintetička vlakna koja se trljaju po monitoru pulsa ili ga dodiruju stvaraju statički elektricitet koji utječe na signale pulsa.

  • Odmaknite se od izvora koji mogu utjecati na monitor pulsa.

    Izvori smetnji mogu biti snažna elektromagnetska polja, neki bežični senzori na 2,4 GHz, visokonaponski vodovi dalekovoda, električni motori, pećnice, mikrovalne pećnice, bežični telefoni na 2,4 GHz i pristupne točke za bežični LAN.