Podrška i nadogradnja

Garmin Express (www.garmin.com/express) omogućuje jednostavan pristup ovim uslugama za Garmin uređaje.

  • Registracija proizvoda

  • Priručnici za proizvode

  • Nadogradnja softvera

  • Prijenos podataka na Garmin Connect