Standardne vrijednosti maksimalnog VO2

U tabelama se nalazi standardizirana klasifikacija procjene maksimalnog VO2 prema dobi i spolu.

Muškarci

Percentil

20–29

30–39

40–49

50–59

60–69

70–79

Izvanredno

95

55,4

54

52,5

48,9

45,7

42,1

Izvrsno

80

51,1

48,3

46,4

43,4

39,5

36,7

Dobro

60

45,4

44

42,4

39,2

35,5

32,3

Slabo

40

41,7

40,5

38,5

35,6

32,3

29,4

Loše

0–40

< 41,7

< 40,5

< 38,5

< 35,6

< 32,3

< 29,4

Žene

Percentil

20–29

30–39

40–49

50–59

60–69

70–79

Izvanredno

95

49,6

47,4

45,3

41,1

37,8

36,7

Izvrsno

80

43,9

42,4

39,7

36,7

33

30,9

Dobro

60

39,5

37,8

36,3

33

30

28,1

Slabo

40

36,1

34,4

33

30,1

27,5

25,9

Loše

0–40

< 36,1

< 34,4

< 33

< 30,1

< 27,5

< 25,9

Podaci otisnuti s dopuštenjem organizacije The Cooper Institute. Dodatne informacije potražite na adresi www.CooperInstitute.org.