Brisanje svih spremljenih lokacija

Sve spremljene lokacije možete izbrisati odjednom.

  1. Držite UP.
  2. Odaberite Navigacija > Spremljene lokacije > Izbriši sve.