Objašnjenja simbola

Na uređaju ili oznakama na dodatnoj opremi mogu se pojaviti ovi simboli.

Izmjenična struja. Uređaj je prikladan za izmjeničnu struju.

Istosmjerna struja. Uređaj je prikladan samo za istosmjernu struju.

Osigurač. Ukazuje na specifikaciju osigurača ili njegov položaj.

Simbol WEEE za odlaganje i recikliranje. Simbol WEEE nalazi se na proizvodu kako bi bio sukladan s Direktivom 2002/96/EC o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi (WEEE) Europske Unije. Svrha direktive je sprječavanje nepropisno odlaganja ovog proizvoda i promicanje ponovne upotrebe i recikliranja.