Pregledavanje rezultata

  1. Odaberite START > Kartica s rezultatima i odaberite rupu.
  2. Odaberite DOWN ili UP za promjenu rezultata za tu rupu.