Korištenje štoperice

  1. Držite UP.
  2. Odaberite Sat > Štoperica.
  3. Na satu odaberite START.