Uparivanje pametnog telefona i uređaja

Povežite svoj quatix 3 uređaj i pametni telefon kako biste mogli iskoristiti sve funkcije uređaja.

  1. Idite na (garmin.com/apps) i na svoj pametni telefon preuzmite aplikaciju Garmin Connect Mobile.
  2. Postavite pametni telefon na udaljenost od najviše 10 m (33 ft) od uređaja.
  3. Na uređaju quatix 3 držite UP.
  4. Odaberite Postavke > Bluetooth > Upariv.mobil.uređ..
  5. Na pametnom telefonu otvorite aplikaciju Garmin Connect Mobile.
  6. Odaberite opciju za dodavanje uređaja Garmin Connect računu:
    • Ako je ovo prvi uređaj koji uparujete pomoću aplikacije Garmin Connect Mobile, slijedite upute na zaslonu.

    • Ako ste već uparili neki uređaj s aplikacijom Garmin Connect Mobile, u izborniku postavki odaberite Uređaji tvrtke Garmin > i pratite upute na zaslonu.