Igranje golfa

Ako želite prvi put igrati na nekom terenu, najprije ga morate preuzeti iz aplikacije Garmin Connect Mobile (Garmin Connect). Tereni preuzeti iz aplikacije Garmin Connect Mobile nadograđuju se automatski. Prije igranja golfa napunite uređaj (Punjenje uređaja).

  1. Na satu odaberite START.
  2. Odaberite Golf.
  3. Izađite na otvorenu površinu i pričekajte da uređaj pronađe satelite.
  4. S popisa dostupnih terena odaberite teren.
  5. Za prikaz dodatnih stranica s podacima odaberite UP ili DOWN (nije obavezno).

    Uređaj se automatski prebacuje kada prijeđete na sljedeću rupu.

  6. Kada završite s aktivnošću, odaberite START > Kraj runde > Da.