Podatkovna polja

Prosj.kadenca

Biciklizam. Prosječna kadenca za trenutnu aktivnost.

Prosj.kadenca

Trčanje. Prosječna kadenca za trenutnu aktivnost.

Kadenca

Biciklizam. Broj okretaja pedale. Za prikazivanje ovih podataka vaš uređaj mora biti priključen na opremu za mjerenje kadence.

Kadenca

Trčanje. Koraci u minuti (desni i lijevi).

Kadenca dionice

Biciklizam. Prosječna kadenca za trenutnu dionicu.

Kadenca dionice

Trčanje. Prosječna kadenca za trenutnu dionicu.

Kaden.zad.dion.

Biciklizam. Prosječna kadenca za posljednju dovršenu dionicu.

Kaden.zad.dion.

Trčanje. Prosječna kadenca za posljednju dovršenu dionicu.

Ambijentalni tlak

Nekalibrirani ambijentalni tlak.

Prosjek uspona

Prosječna okomita udaljenost uspona od posljednjeg ponovnog postavljanja.

Uzbrdica dionice

Okomita udaljenost uspona za trenutnu dionicu.

Uzbrd. zad. dion.

Okomita udaljenost uspona za posljednju dovršenu dionicu.

Maks.uzbrdica

Maksimalna stopa uspona u stopama ili metrima u minuti od posljednjeg postavljanja.

Ukupni uspon

Ukupna razlika u nadmorskoj visini kod uspona od posljednjeg ponovnog postavljanja.

Balans

Trenutni balans snage lijevo/desno.

Pr. bal. u 10 s

Prosječni balans snage lijevo/desno za intervale mjerenja od 10 sekundi.

Pr.bal.u 30 s

Prosječni balans snage lijevo/desno za intervale mjerenja od 30 sekundi.

P.bal.u per.od 3s

Prosječni balans snage lijevo/desno za intervale mjerenja od 3 sekunde.

Prosječni balans

Prosječan balans snage lijevo/desno za trenutnu aktivnost.

Balans dionice

Prosječan balans snage lijevo/desno za trenutnu dionicu.

Barometar. tlak

Kalibrirani trenutni tlak.

Smjer

Smjer od vaše trenutačne lokacije do odredišta. Morate navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.

Stanje perform.

Izračun stanja performansi je procjena stanja vaših performansi u stvarnom vremenu.

Kalorije

Ukupna količina potrošenih kalorija.

Smjer kompasa

Smjer u kojem se krećete na temelju kompasa.

Staza

Smjer od vaše početne lokacije do odredišta. Kurs se može prikazati kao planirana ili postavljena ruta. Morate navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.

Prosjek spušt.

Prosječna okomita udaljenost uspona od posljednjeg ponovnog postavljanja.

Nizbrdica dion.

Okomita udaljenost spusta za trenutnu dionicu.

Nizb.zad.dion.

Okomita udaljenost uspona za posljednju dovršenu dionicu.

Maks.nizb.

Maksimalna stopa spusta u metrima ili stopama u minuti od posljednjeg postavljanja.

Ukupni silazak

Ukupna razlika u nadmorskoj visini kod silaska od zadnjega postavljanja.

Udaljenost

Prijeđena udaljenost za trenutnu trasu ili aktivnost.

Udalj.intervala

Prijeđena udaljenost za trenutni interval.

Duljina dionice

Prijeđena udaljenost za trenutnu dionicu.

Udalj.zad.interv.

Prijeđena udaljenost za posljednji dovršeni interval.

Dulj.zad.dion.

Prijeđena udaljenost za posljednju dovršenu dionicu.

Naut.udaljenost

Prijeđena udaljenost u nautičkim metrima ili nautičkim stopama.

Preost.udalj.

Preostala udaljenost do konačnog odredišta. Morate navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.

Udalj.do slj.toč.

Preostala udaljenost do sljedeće točke rute. Morate navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.

Nadmor. visina

Visina vaše trenutne lokacije iznad ili ispod razine mora.

Maks.nadm.vis.

Najviša nadmorska visina dosegnuta od zadnjeg ponovnog postavljanja.

Min.nadm.vis.

Najniža nadmorska visina dosegnuta od posljednjeg ponovnog postavljanja.

Naziv odredišta

Zadnja točka na ruti do odredišta. Morate navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.

Pr.vrij.dol.

Procijenjeno doba dana kada ćete stići do konačnog odredišta (prilagođeno lokalnom vremenu na odredištu). Morate navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.

Dol. na sljed.

Procijenjeno doba dana kada ćete stići do sljedeće točke na ruti (prilagođeno lokalnom vremenu točke). Morate navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.

PR.VR.D.

Procijenjeno vrijeme preostalo do dolaska na odredište. Morate navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.

Omjer klizanja

Omjer prijeđene vodoravne udaljenosti i promjene u okomitoj udaljenosti.

Omj.kliz.do odr.

Omjer klizanja potreban da biste se s trenutačnog položaja spustili na odredišnu nadmorsku visinu. Morate navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.

GPS visina

Visina vašeg trenutačnog položaja na temelju GPS sustava.

GPS smjer

Smjer u kojem se krećete na temelju GPS sustava.

Nagib

Izračun uspona (nadmorske visine) tijekom kretanja (udaljenosti). Na primjer, ako na svaka 3 m (10 ft) uspona prijeđete 60 m (200 ft), stupanj nagiba iznosi 5 %.

VR. DOD. S TLOM

Trajanje svakog koraka koji provedete na tlu tijekom trčanja, mjereno u milisekundama. Vrijeme dodira s tlom ne računa se tijekom hodanja.

Pr.vrij.dod.s tlom

Prosječno vrijeme dodira s tlom za trenutačnu aktivnost.

Vr.dod.s tlom d.

Prosječno vrijeme dodira s tlom za trenutačnu dionicu.

Bal.vr.dod.s tlom

Balans dodira s tlom lijeve i desne noge za vrijeme trčanja.

Pr.bal.vr.dod.s tl

Prosječni balans vremena dodira s tlom za trenutačnu sesiju.

B.vr.do.s tl.-dion

Prosječni balans vremena dodira s tlom za trenutačnu dionicu.

Smjer

Smjer u kojem se krećete.

Puls

Vaš puls u otkucajima u minuti (otk./min). Vaš uređaj mora biti povezan s kompatibilnim monitorom pulsa.

%HRR

Postotak rezerve pulsa (maksimalan puls umanjen za puls u mirovanju).

Puls %maks.

Postotak maksimalnog pulsa.

Prosječan puls

Prosječni puls za trenutnu aktivnost.

Prosječni %HRR

Prosječan postotak rezerve pulsa (maksimalan puls umanjen za puls u mirovanju) za trenutačnu aktivnost.

Pr.puls,%od mak.

Prosječan postotak maksimalnog pulsa za trenutnu aktivnost.

Pros.puls u inter.

Prosječan puls za trenutni interval plivanja.

Pr.% pul.u mir.int

Prosječan postotak rezerve pulsa (maksimalan puls umanjen za puls u mirovanju) za trenutačni interval plivanja.

Pr.% maks. u int.

Prosječan postotak maksimalnog pulsa za trenutni interval plivanja.

Maks.puls u int.

Maksimalni puls za trenutni interval plivanja.

Maks.%pul.mir.in

Prosječan postotak rezerve pulsa (maksimalan puls umanjen za puls u mirovanju) za trenutni interval plivanja.

Maks.% mak.int.

Maksimalan postotak maksimalnog pulsa za trenutni interval plivanja.

Puls po dionici

Prosječan puls za trenutnu dionicu.

Dionica %HRR

Prosječan postotak rezerve pulsa (maksimalan puls umanjen za puls u mirovanju) za trenutačnu dionicu.

Pr.pul.d.,%od m.

Prosječan postotak maksimalnog pulsa za trenutnu dionicu.

Puls na zad.dion.

Prosječan puls za posljednju dovršenu dionicu.

Zona pulsa

Trenutačni raspon pulsa (1 do 5). Zadane zone temelje se na vašem korisničkom profilu i maksimalnom pulsu (220 manje broj vaših godina).

Dionice

Broj dionica dovršenih za trenutnu aktivnost.

Duljine

Broj duljina bazena dovršenih tijekom trenutne aktivnosti.

Duljine intervala

Broj duljina bazena dovršenih tijekom trenutnog intervala.

Lokacija odred.

Položaj vašeg konačnog odredišta.

Širina/dužina

Trenutni položaj prikazan kao geografska dužina i širina bez obzira na odabranu postavku formata položaja.

Lokacija

Trenutačan položaj prikazan prema odabranoj postavci formata položaja.

Sljedeća točka

Sljedeća točka na ruti. Morate navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.

Van staze

Udaljenost za koliko ste ulijevo ili udesno skrenuli s izvornog smjera kretanja. Morate navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.

Tempo na 500 m

Trenutni tempo plivanja na 500 metara.

Pr.tempo 500 m

Prosječni tempo plivanja na 500 metara za trenutnu aktivnost.

Tempo 500 m di.

Prosječni tempo plivanja na 500 metara za trenutnu dionicu.

Tem.500m z.di.

Prosječni tempo plivanja na 500 metara za zadnju dionicu.

Prosječan tempo

Prosječni tempo za trenutnu aktivnost.

Tempo

Trenutni tempo.

Tempo intervala

Prosječan tempo za trenutni interval.

Tempo dionice

Prosječan tempo za trenutnu dionicu.

Tem.zad.interv.

Prosječan tempo za posljednji dovršeni interval.

Tempo zad.dion.

Prosječan tempo za posljednju dovršenu dionicu.

Tempo zad.dulj.

Prosječan tempo za posljednju dovršenu duljinu bazena.

Glatk.okr.ped.

Mjerenje koje pokazuje koliko ravnomjerno biciklist primjenjuje silu na pedale za vrijeme svakog okreta pedale.

Snaga

Trenutna izlazna snaga u vatima.

% FTP

Trenutačna izlazna snaga kao postotak funkcionalnog praga snage.

P.sn.u per.od 10s

Prosjek kretanja u posljednjih 10 sekundi za izlaznu snagu.

P.sn.u per.od 30s

Prosjek kretanja u posljednjih 30 sekundi za izlaznu snagu.

Pr.sn.u per.od 3s

Prosjek kretanja u posljednje 3 sekundi za izlaznu snagu.

Prosječna snaga

Prosječna izlazna snaga za trenutnu aktivnost.

Intensity Factor

Intensity Factor za trenutačnu aktivnost.

Snaga dionice

Prosječna izlazna snaga za trenutnu dionicu.

Snaga zad.dion.

Prosječna izlazna snaga za zadnju dovršenu dionicu.

Maks. snaga

Najviša izlazna snaga za trenutnu aktivnost.

Maks.snaga dion

Najviša izlazna snaga za trenutačnu dionicu.

NP

Normalized Power za trenutačnu aktivnost.

NP dionice

Prosječna vrijednost Normalized Power za trenutačnu dionicu.

Norm.Power z.d.

Prosječna vrijednost Normalized Power za zadnju dovršenu dionicu.

Snag.prem.težini

Količina trenutne izlazne snage u vatima po kilogramu.

TSS

Training Stress Score za trenutačnu aktivnost.

Zona snage

Trenutni raspon izlazne snage (1 do 7) na temelju FTP postavki ili prilagođenih postavki.

Ponavlj.uključ.

Mjerač vremena posljednjeg intervala i trenutni odmor (plivanje u bazenu).

Mjer.vrem.odm.

Mjerač vremena za trenutni odmor (plivanje u bazenu).

Brzina

Trenutna stopa kretanja.

Prosj. brzina

Prosječna brzina za trenutnu aktivnost.

Brzina dionice

Prosječna brzina za trenutnu dionicu.

Brzina zad.dion.

Prosječna brzina za posljednju dovršenu dionicu.

Maks. brzina

Najveća brzina za trenutnu aktivnost.

Nautička brzina

Trenutna brzina u čvorovima.

Koraci

Broj koraka koje je nožni senzor snimio.

Pr.udalj.po zav.

Prosječna prijeđena udaljenost po zaveslaju tijekom trenutne aktivnosti.

Udalj.po zav./int.

Prosječna prijeđena udaljenost po zaveslaju tijekom trenutnog intervala.

Udalj/zav-zad.int

Prosječna prijeđena udaljenost po zaveslaju tijekom zadnjeg dovršenog intervala.

Udalj.po zaves.

Prijeđena udaljenost po zaveslaju.

Zaveslaji

Ukupan broj zaveslaja za trenutnu aktivnost.

Zav. u int.

Ukupan broj zaveslaja za trenutni interval.

Br.zav.u zad.int.

Ukupan broj zaveslaja za zadnji dovršeni interval.

Br.zav.u zad.dulj.

Ukupan broj zaveslaja za zadnju prijeđenu duljinu bazena.

pr.br.zav.po dulj.

Prosječan broj zaveslaja po duljini tijekom trenutne aktivnosti.

Z.po d.tren.int.

Prosječan broj zaveslaja po duljini tijekom trenutnog intervala.

Brzina zaveslaja

Broj zaveslaja u minuti (z/min).

Pr.brz. zaveslaja

Prosječan broj zaveslaja u minuti (z/min) tijekom trenutne aktivnosti.

Br.zav.u tren.int.

Prosječan broj zaveslaja u minuti (z/min) tijekom trenutnog intervala.

Brz.zav.zad.inter

Prosječan broj zaveslaja u minuti (z/min) tijekom zadnjeg dovršenog intervala.

Brz.zav.zad.dulj.

Prosječan broj zaveslaja u minuti (z/min) tijekom zadnje prijeđene duljine bazena.

Vr.zav.u tren.int.

Trenutna vrsta zaveslaja za interval.

Vrsta zav.zad.int

Vrsta zamaha koja se koristi tijekom posljednjeg dovršenog intervala.

Vrs.zav.zad.dulj.

Vrsta zamaha koja se koristi tijekom posljednje prijeđene duljine bazena.

Prosj. SWOLF

Prosječan swolf rezultat za trenutnu aktivnost. Swolf rezultat je zbroj vremena za jednu duljinu i broja zaveslaja za tu duljinu (Terminologija za plivanje). Prilikom plivanja u otvorenim vodama za izračunavanje swolf rezultata koristi se duljina od 25 metara.

SWOLF zad.dulj.

Swolf rezultat za zadnju prijeđenu duljinu bazena.

SWOLF intervala

Prosječan swolf rezultat za trenutni interval.

SWOLF zad.int.

Prosječan swolf rezultat za zadnji dovršeni interval.

Izlazak sunca

Vrijeme izlaska sunca na temelju vašeg GPS položaja.

Zalazak sunca

Vrijeme zalaska sunca na temelju vašeg GPS položaja.

Temperatura

Temperatura zraka. Vaša tjelesna temperatura utječe na senzor za temperaturu.

24-satni maks.

Maksimalna temperatura snimljena u zadnja 24 sata.

24-satni min.

Minimalna temperatura snimljena u zadnja 24 sata.

Pros.vrij.dionice

Prosječno vrijeme dionice za trenutnu aktivnost.

Proteklo vrijeme

Ukupno zabilježeno vrijeme. Na primjer, ako pokrenete mjerač vremena i trčite 10 minuta, a onda zaustavite mjerač vremena na 5 minuta, zatim pokrenete mjerač vremena i trčite 20 minuta, proteklo vrijeme bit će 35 minuta.

Vrijeme intervala

Vrijeme štoperice za trenutni interval.

Vrijeme dionice

Vrijeme štoperice za trenutnu dionicu.

Vrij.zad.interv.

Vrijeme štoperice za posljednji dovršeni interval.

Vrij.zad.dion.

Vrijeme štoperice za posljednju dovršenu dionicu.

Duljina koraka

Duljina koraka u metrima od jednog mjesta dodira s tlom do drugog.

Pros.dulj. koraka

Prosječna duljina koraka za trenutačnu sesiju.

Dulj.kor. u dion.

Prosječna duljina koraka za trenutačnu dionicu.

Vrijeme u zoni

Vrijeme provedeno u svakoj zoni pulsa ili snage.

Doba dana

Doba dana na temelju vaših postavki za trenutnu lokaciju i vrijeme (format, vremenska zona, ljetno vrijeme).

Vrij. do sljed.

Procijenjeno vrijeme do dolaska do sljedeće točke na ruti. Morate navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.

Mjerač vremena

Trenutačno vrijeme na mjeraču odbrojavanja.

Učinkovitost obrtne sile

Mjerenje koje pokazuje koliko učinkovito biciklist okreće pedale.

Training Effect

Trenutačni učinak (1,0 do 5,0) na vašu aerobnu kondiciju.

ISP.BRZ.

Brzina kojom se približavate odredištu duž rute. Morate navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.

Ver.udalj.do odr.

Razlika u visini vašeg trenutačnog položaja i konačnog odredišta. Morate navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.

Vert. oscilacija

Količina poskakivanja tijekom trčanja. Okomito kretanje vašeg trupa, mjereno u centimetrima za svaki korak.

Prosj.ver.oscil.

Prosječna količina vertikalne oscilacije za trenutačnu aktivnost.

Vert.osc.po dion.

Prosječna količina vertikalne oscilacije za trenutačnu dionicu.

Omj.vert.oscilacije

Omjer vertikalne oscilacije i duljine koraka.

Pr.omj.ver.osc.

Prosječni omjer vertikalne oscilacije i duljine koraka za trenutačnu sesiju.

Omj.v.osc.-dion.

Prosječni omjer vertikalne oscilacije i duljine koraka za trenutačnu dionicu.

Vertikalna brzina

Stopa uspinjanja ili spuštanja kroz vrijeme.

Vert. brz. do cilja

Stopa uspinjanja ili spuštanja do prethodno postavljene visine. Morate navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.

Rad

Akumulirani izvršeni rad (izlazna snaga) u kilodžulima.