Ottaminen käyttöön: Auto Pause

Auto Pause toiminnolla voit keskeyttää ajanoton automaattisesti, kun pysähdyt. Tämä ominaisuus on hyödyllinen, jos suoritus sisältää liikennevaloja tai muita paikkoja, joissa on pysähdyttävä.

HUOMAUTUS: Historiatietoja ei tallenneta, kun ajanotto on pysäytetty tai keskeytetty.
 1. Paina UP-painiketta pitkään.
 2. Valitse Asetukset > Sovellukset.
 3. Valitse suoritus.
  HUOMAUTUS: Tämä ominaisuus ei ole käytettävissä kaikissa suorituksissa.
 4. Valitse Auto Pause.
 5. Valitse vaihtoehto:
  • Valitsemalla Pysäytettynä voit keskeyttää ajanoton automaattisesti, kun pysähdyt.

  • Valitsemalla Mukaut. voit keskeyttää ajanoton automaattisesti, kun tahtisi tai nopeutesi laskee tietyn arvon alle.