Barometrisen korkeusmittarin kalibroiminen

Laite on kalibroitu jo tehtaalla, ja se käyttää oletusarvoisesti automaattista kalibrointia GPS-lähtöpisteessä. Voit kalibroida barometrisen korkeusmittarin manuaalisesti, jos tiedät oikean korkeuden tai ilmanpaineen merenpinnan tasolla.

  1. Paina UP-painiketta pitkään.
  2. Valitse Asetukset > Tunnistimet > Korkeusmittari.
  3. Valitse vaihtoehto:
    • Voit kalibroida automaattisesti GPS-aloituspisteestä valitsemalla Aut. kalibr. > Käytössä.

    • Voit antaa tunnetun korkeuden valitsemalla Kalibroi.