Oman sijainnin merkitseminen reittipisteeksi

  1. Valitse kellossa START.
  2. Valitse Ankkuri.
  3. Valitse vaihtoehto:
    • Merkitse sijaintisi reittipisteeksi valitsemalla Pudota ankkuri.

    • Voit muuttaa ankkuriasetuksia valitsemalla Asetukset.