Pohjoisen viitteen määrittäminen

Voit määrittää suuntimatietojen laskennassa käytettävän suuntaviitteen.

 1. Paina UP-painiketta pitkään.
 2. Valitse Asetukset > Tunnistimet > Kompassi > Pohjoisen viite.
 3. Valitse vaihtoehto:
  • Jos haluat asettaa viitteeksi maantieteellisen pohjoisen, valitse Tosi.

  • Jos haluat asettaa sijaintisi magneettisen deklinaation automaattisesti, valitse Magneettinen.

  • Jos haluat asettaa viitteeksi karttapohjoisen (000º), valitse Ruudukko.

  • Jos haluat asettaa erantoarvon manuaalisesti, valitse User, anna eranto ja valitse Valmis.