Purjehduksen mittayksiköiden määrittäminen

  1. Valitse kellossa START.
  2. Valitse Purjehdus > Asetukset > Yksikkö.
  3. Valitse jokin vaihtoehto.