Automaattisen unen seurannan käyttäminen

Ota aktiivisuuden seuranta käyttöön, jotta voit käyttää automaattista unen seurantaa (Aktiivisuuden seurannan ottaminen käyttöön).

  1. Käytä laitetta nukkuessasi.
  2. Lataa unen seurantatiedot Garmin Connect sivustoon ( Garmin Connect käyttö tietokoneessa).

    Voit tarkastella unitilastojasi Garmin Connect tililläsi.