Käyttäjän vaihdettavissa olevat paristot

VAROITUS! Älä irrota vaihdettavaa akkua terävällä esineellä.
VAROITUS! Säilytä akku poissa lasten ulottuvilta.
VAROITUS! Älä koskaan laita akkuja suuhun. Jos joku on nielaissut akun, ota yhteys lääkäriin tai paikalliseen myrkytyskeskukseen.
VAROITUS! Vaihdettavat nappiparistot saattavat sisältää perkloraattimateriaalia. Saattaa vaatia erityiskäsittelyä. Lisätietoja on osoitteessa www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.
HUOMIO! Kysy lisätietoja akkujen hävittämisestä paikallisesta jätehuollosta.