Intervalliharjoituksen luominen

 1. Paina UP-painiketta pitkään.
 2. Valitse Harjoitus > Intervallit > Muokkaa > Intervalli > Tyyppi.
 3. Valitse Etäisyys, Aika tai Avoin.
  VIHJE: Voit luoda avoimen intervallin valitsemalla Avoin.
 4. Valitse Kesto, määritä harjoituksen matka- tai aikaintervalli ja valitse .
 5. Valitse BACK.
 6. Valitse Lepo > Tyyppi.
 7. Valitse Etäisyys, Aika tai Avoin.
 8. Määritä tarvittaessa lepointervallin matka- tai aika-arvo ja valitse .
 9. Valitse BACK.
 10. Valitse vähintään yksi vaihtoehto:
  • Määritä toistojen määrä valitsemalla Toisto.

  • Lisää avoin lämmittely harjoitukseen valitsemalla Lämmittely > Käytössä.

  • Lisää avoin jäähdyttely harjoitukseen valitsemalla Jäähdyttely > Käytössä.