Kaikkien tietojen näyttäminen

Voit tarkastella laitteeseen ajan myötä tallennettuja matka- ja aikatietoja.

  1. Paina UP-painiketta pitkään.
  2. Valitse Historia > Yhteensä.
  3. Valitse tarvittaessa suoritus.
  4. Voit tarkastella viikoittaisia tai kuukausittaisia kokonaismääriä valitsemalla vaihtoehdon.