Maksimaalisen hapenottokyvyn vakioluokitukset

Nämä taulukot sisältävät maksimaalisen hapenottokyvyn arvioiden standardoidut luokitukset iän ja sukupuolen mukaan.

Miehet

Prosenttipiste

20–29

30–39

40–49

50–59

60–69

70–79

Ylivertainen

95

55,4

54

52,5

48,9

45,7

42,1

Erinomainen

80

51,1

48,3

46,4

43,4

39,5

36,7

Hyvä

60

45,4

44

42,4

39,2

35,5

32,3

Kohtuullinen

40

41,7

40,5

38,5

35,6

32,3

29,4

Heikko

0–40

<41,7

<40,5

<38,5

<35,6

<32,3

<29,4

Naiset

Prosenttipiste

20–29

30–39

40–49

50–59

60–69

70–79

Ylivertainen

95

49,6

47,4

45,3

41,1

37,8

36,7

Erinomainen

80

43,9

42,4

39,7

36,7

33

30,9

Hyvä

60

39,5

37,8

36,3

33

30

28,1

Kohtuullinen

40

36,1

34,4

33

30,1

27,5

25,9

Heikko

0–40

<36,1

<34,4

<33

<30,1

<27,5

<25,9

Tiedot julkaistu yhtiön The Cooper Institute luvalla. Lisätietoja on osoitteessa www.CooperInstitute.org.